Závažná novela zákoníku práce 2020

Určeno pro:vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a všechny zájemce o tuto problematiku

 • účinnost od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021
 • zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
 • upřesnění u pružné pracovní doby (kdy se nepoužije)
 • změny v odvolání z vedoucí pracovní pozice (a související výklad o jmenování na pracovní místo), vč. omezení sjednatelnosti odvolání v podnik. sféře
 • dílčí změny v odměňování platem a u cestovních náhrad
 • REVOLUČNÍ ZMĚNA DOVOLENÉ - počítané v hodinách

 • dovolená při změně pracovní doby
 • jiné posuzování překážek v práci pro právo na dovolenou
 • nově čerpání dovolené ve svátek a převod dovolené na žádost
 • příklady k dovolené, vazba na rozvržení pracovní doby (pozor!!!!)
 • nové sdílené pracovní místo pro kratší úvazky

 • zásadní změna doručování písemností
 • změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání
 • změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP – jednorázové odškodnění pozůstalých a náhrady nákladů pohřbu
 • vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb z jiných států EU do ČR (a naopak); vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU
 • změna průměrného výdělku při nejnižší úrovni zaručené mzdě
 • další dílčí změny (pojem „vícesměnné režimy aj.)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. srpna 2020, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 22760
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat