Powered by Smartsupp

Zdaňování mezd 2023/2024 a roční zúčtování za rok 2023

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní a personalisty

 • Přehled aktuálních informací o stavu a vývoje legislativy v daném období
 • Parametry rozhodné pro základní algoritmy mzdových účetních programů v jednotlivých letech
 • Režimy zdaňování mezd v závislosti na podpisu Prohlášení poplatníka (zálohový nebo srážkový režim) a dalších okolnostech s možností provést roční zúčtování, popřípadě situace se vznikem povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání
 • Daňový domicil • tři základní kategorie postavení poplatníků, včetně zaměstnanců a možnosti všech daňových úlev podle určení daňové příslušnosti
 • Slevy na dani uplatnitelné zaměstnanci v průběhu roku a po jeho skončení, sleva na zastavenou exekuci
 • Podrobně o uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti a o studiu zletilých dětí
 • Daňové odpočty od základu daně po skončení roku, jejich prokazování, specifika aplikace dvojího limitu pro odpočet úroků z úvěrů v závislosti na datu obstarání bytové potřeby a další informace
 • Aktuální povinnost podání daňového přiznání nebo možnost provedení dobrovolného ročního zúčtování
 • Roční zúčtování za rok 2023 detailně • posouzení, žádost, vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí v povinných tiskopisech
 • Vypořádání definitivní daňové povinnosti zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní
 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách a na dani v uplynulém roce zaviněných poplatníkem s možnou spoluúčastí správce daně
 • Daňové tiskopisy • lhůty, vzory, interaktivní a elektronické verze • změny pro podání za rok 2023
 • Lhůty a termíny související se zdaňováním mezd a navazujícími povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Informace o novém pokynu GFŘ řady D-59, nahrazujícímu od roku 2023 Pokyn D-22
 • Související judikáty • nedostatky zjišťované při kontrolách
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26078
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat