Zdaňování mezd pro začínající mzdové účetní • speciál s Mgr. Květou Kupčákovou

Určeno pro: začínající mzdové účetní a pro ty zájemce, kteří se po delší době vrací k této problematice a chtějí získat jasný přehled o všem dění v této oblasti • Účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022" (ANAG, 01/2022) v ceně 439,- Kč

 • přehled příjmů ze závislé činnosti a jejich formy – základy
 • Daňové prohlášení - jak správně vyplnit, pravidla a účinnost daňového prohlášení
 • Princip zdaňování • výpočet daně • výše daně • příklady z praxe
 • Kdo je a kdo není daňový rezident v ČR
 • Slevy na dani, způsob uplatnění, nutné doklady – podrobně
 • Slevy na dani u nerezidentů
 • Daňové zvýhodnění na dítě • daňový bonus • způsob uplatnění • doklady • potvrzení – podrobně, příklady a složitější situace, příklady z praxe
 • Uplatnění daňového zvýhodnění u dětí ve střídavé péči • výjimky u druha a družky
 • Soustavná příprava na budoucí povolání u zletilých dětí, kdy je studentem sám poplatník
 • Zdaňování u DPP, DPČ • souběhy s pracovním poměrem • srážková daň
 • Souběhy příjmů zdaněných srážkovou daní
 • Stravenky a stravenkový paušál
 • Nejčastější benefity – příspěvek na penzijní a životní pojištění
 • Vyplnění žádosti o roční zúčtování daně a základní přehled odpočtů z daně, základní přehled dokladů
 • Povinnosti zaměstnavatele • odvody daně • náležitosti mzdového listu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24734
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat