Zdravotní pojištění 2020 • novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Cíl: výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí • individuální konzultace po skončení semináře

Program semináře:

 • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1.1.2020
 • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli • samoplátci včetně plateb pojistného státem
 • aktuality s ohledem na vývoj legislativy • postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny • příklady k jednotlivým tematickým oblastem
 • další témata semináře , abyste nedělali chyby
 • na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? • zveřejňování dlužníků
 • pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné?
 • jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění?
 • kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu? • a kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?
 • ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled?
 • role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění
 • skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění
 • ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie
 • ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti • jaké podmínky resp. možnosti platí při péče o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? • jak se postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? • souběžné „státní kategorie“ • uplatňování finančních nároků se zpětnou platností
 • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne podnikat
 • základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění • kdy se (ne)sčítají příjmy z dohod? • souběžné pracovněprávní vztahy
 • postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 • příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů
 • které jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie? • co nesmíte zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí? • kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU pojištěncem systému této země? Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem
 • a spousta dalších zajímavých informací.
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15703
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat