Zdravotní pojištění 2023 • přehled změn v r. 2022 a změny k 1. 1. 2023 • co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve MÚ • řešení problémových situací z praxe • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění

Cíl: seznámení se změnami ve ZP v průběhu roku 2022 a novinky k 1. 1. 2023, změny v související právní úpravě s dopady do placení ZP zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem, zvýšení minimální a průměrné mzdy s dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ, aktuality s ohledem na vývoj legislativy, postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny, příklady • Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

 • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor - tak aby nevznikl problém ve ZP
 • Změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem • Analýza příjmů a situací, kdy pro zaměstnavatele nevzniká (případně vzniká) povinnost placení pojistného • Důsledky poskytnutí neplaceného volna pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění • odvod pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance • jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? • proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát?
 • Které situace můžete řešit v souvislosti s péčí o dítě v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? • podmínky u celodenní osobní a řádné péče • zpětné přiznání důchodu • státní kategorie bez kódu • přihlašování zaměstnance v různých situacích (nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …) • vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy.
 • Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění • rozhodné částky 3 500 Kč a 10 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem • spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání zaměstnání, neseriózní jednání zaměstnance • jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání? • jaké jsou podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností? • kdy je důležitý i jen jeden den zaměstnání? • důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • kdy a jak se zaměstnanec u dohod přihlašuje a odhlašuje? • kdy se příjmy u dohod sčítají a kdy nesčítají? • jak se u dohod řeší minimální vyměřovací základ? • souběžné resp. pokračující dohody • dohody trvající část měsíce • jak u jednodenní dohody?
 • Základní principy nařízení EU platné ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele •. na co nesmí zaměstnavatel ve zdravotním pojištění zapomenout, když zaměstnává osoby ze zahraničí? • aplikace právních předpisů sociálního zabezpečení jednoho státu – příslušnost k pojištění • jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? • kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? • zaměstnanci ze „třetích zemí“.
 • Řešení pohledávek zdravotní pojišťovny, možnost podání žádosti o prominutí vyměřeného penále……. a spousta dalších informací a zajímavostí.
 • Účastníci obdrží pracovní materiál vypracovaný lektorem • Možnost individuální konzultace po skončení semináře.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 18. října 2022, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 24744
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 290 Kč Objednat