Powered by Smartsupp

Zdravotní pojištění 2025 • dopady změn • nové podmínky u dohod od 1. 1. 2025 a spousta důležitých informací, které vám nikde neřeknou • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

 • změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1.1.2025
 • změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců
 • zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ
 • dohody v roce 2024 a v roce 2025
 • aktuality s ohledem na vývoj legislativy
 • řešení situací z praxe - příklady
 • nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele • povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby
 • minimální mzda jako důležitý parametr ve zdravotním pojištění
 • posuzování zaměstnání v podmínkách zdravotního pojištění
 • doplatky prováděné zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • výčet příjmů a plnění nezahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance
 • doklady potřebné k tomu, abyste nemuseli dopočítávat pojistné do minima
 • oznamovací povinnost • používání vybraných kódů • opravné kódy ve zdravotním pojištění
 • postupy při výkonu funkce
 • mateřská a rodičovská dovolená, celodenní osobní a řádná péče, používání kódů L a T, rodičovský příspěvek
 • používání kódu F
 • výdělečná činnost studentů
 • zaměstnání a státní kategorie po část měsíce
 • souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností
 • neplacené volno a neomluvená absence • neplacené volno a práce v ČR nebo v zahraničí
 • více příjmů důchodce
 • modrý a zelený průkaz pro zaměstnance
 • příjmy po skončení zaměstnání
 • pravděpodobná výše pojistného
 • promíjení penále ve zdravotním pojištění
 • neomluvená absence a současná práce u dalšího zaměstnavatele
 • nutnost opravy vyměřovacího základu zaměstnance
 • co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit, a co ne
 • nemoc zaměstnance po skončení zaměstnání
 • převedení úhrady doplatku do minima na zaměstnavatele
 • otcovská – ve zdravotním pojištění jako nemoc
 • základní principy evropského práva v souvislostech zdravotního pojištění
 • zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • dohody a souběžné příjmy
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. října 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21183
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat