Powered by Smartsupp

Zdravotní pojištění 2024 • novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění

Program: Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Předčasný starobní důchod s odloženou výplatou. Dohody v roce 2024. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.

Další témata semináře:

 • Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění?
 • Na které oblasti se musí zaměstnavatel zaměřit při odvodu pojistného a při plnění dalších povinností?
 • Na jakých principech se stanovuje vyměřovací základ zaměstnance?
 • Kdy se sčítají a naopak nesčítají příjmy zaměstnance?
 • Oznamování změn zaměstnavatelem, součinnost se zaměstnancem
 • Poživatelé důchodu a jejich výdělečná činnost v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Mateřská a rodičovská dovolená • čerpání rodičovského příspěvku • celodenní osobní a řádná péče • souběžné státní kategorie
 • Vzory čestných prohlášení zaměstnance
 • Otcovská poporodní péče
 • Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele
 • Řešení oprav
 • Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci
 • Které kroky je zapotřebí podniknout, když zaměstnanec neoznámí změnu zdravotní pojišťovny
 • Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné?
 • Specifické situace na přelomu let
 • Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance?
 • Nekolidující zaměstnání
 • Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na hlavní zdroj příjmů?
 • Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance ohledně příslušnosti ke zdravotní pojišťovně
 • Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění
 • Vracení odměn za výkon funkce
 • Důležitost trvalého pobytu pro zdravotní pojištění
 • Smluvní odstupné a příjmy po skončení zaměstnání
 • Jak je to s kontrolami zdravotních pojišťoven?
 • Řešení problémových situací
 • Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?
 • spousta dalších informací a zajímavostí
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Individuální konzultace po skončení semináře.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. prosince 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26012
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat