Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2022

Autor: Mgr. Tomáš Červinka

 • Kód produktu: 5567
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-360-8
 • Vydání:11. aktualizované
 • Datum vydání: únor 2022
 • Běžná cena s DPH: 359 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 50%
 • Ušetříte: -180 Kč
 • Vaše cena s DPH: 180 Kč
ks
  Zboží v akci
  V prodeji

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady

Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. 2. 2022. V období posledních dvou let došlo k několika důležitým změnám, které mají souvislost s daňovou oblastí (nový režim paušální daně, změny lhůt v daňovém řádu), ale i v samotné oblasti zdravotního pojištění (úprava osobního rozsahu při novelizaci cizineckých zákonů, zjednodušení definic u OSVČ a další novinky přijaté správní novelou). V období pandemie covid-19 byly přijaty i legislativní změny, které byly připraveny velmi nedbale nebo nepromyšleně, čímž vznikla řada aplikačních nejasností (např. prominutí záloh OSVČ v roce 2020, změna penalizace v roce 2022 nebo akce „Milostivé léto“ z přelomu roků 2021 a 2022).

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním

Pozornost je dále věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů. V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného a nově také například problematiku zdravotního pojištění při home office zaměstnanců v zahraničí. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace

 • Zboží v akci V prodeji
  • Katalogové číslo: 5564
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 200 Kč Objednat
 • Zboží v akci V prodeji Aktualizováno
  • Katalogové číslo: 5568
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 85 Kč Objednat