Powered by Smartsupp

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář (2. vydání)

Autor: Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

 • Kód produktu: 66023
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 552
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-658-8
 • Datum vydání: červenec 2018
 • Běžná cena s DPH: 945 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -113 Kč
 • Vaše cena s DPH: 832 Kč
ks
  V prodeji

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou právních předpisů, které specificky upravují jednak činnosti z režimu živnostenského zákona vyloučené a jednak činnosti, které jsou regulovány živnostenským zákonem. Zásadní změnou je pak nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Publikace dále obsahuje i komentář k zákonu o živnostenských úřadech a komentář k nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností a nastiňuje jejich vzájemnou provázanost. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z Odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.

S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?