Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku

Program semináře:

 • přehled právní úpravy, včetně zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce • zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS • kdy není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách
 • institut pověřeného poskytovatele
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku
 • pracovnělékařská služba, její obsah • poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS
 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách
 • nejčastější problémy v provádění lékařských prohlídek • hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • prohlídky podle zvláštních předpisů • změny v drážní dopravě v r. 2019
 • lékařské prohlídky pro práci v noci
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • problémy v posuzování zahraničních pracovníků
 • mladiství a žáci
 • lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti • souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem
 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu) • pracovní volno s náhradou mzdy
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce
 • postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. září 2019, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15633
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat