Změny a novinky 2021/2022 • nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů (whistleblowing) • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob (work-life balance) • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

Cíl: Česká republika v následujících měsících zavede řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance) a transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Změny a novinky budou zaváděny na poslední chvíli a jelikož zaměstnavatelé obvykle ocení, když se mohou na změny připravit v dostatečném časovém předstihu, přinášíme pro zaměstnavatele přehled novinek, změn a nových povinností, které je v následujících měsících čekají.

Program semináře:

ochrana zaměstnanců oznamovatelů

 • oznámení protiprávního jednání a postavení zaměstnance oznamovatele
 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení protiprávního jednání
 • vnitřní oznamovací systém jako nová povinnost zaměstnavatelů
 • povinnost ustanovit „příslušnou osobu“ odpovědnou za přijímání a řešení oznámení
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení
 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům oznamovatelům
 • zvýšená ochrana zaměstnanců oznamovatelů před propouštěním a možnosti jejího zneužití ze strany zaměstnanců

změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob

 • změny otcovské dovolené (dávky otcovské poporodní péče)
 • nová nepřenositelná část rodičovské dovolené a nová dávka sociálního zabezpečení
 • oznamování čerpání rodičovské dovolené
 • flexibilní čerpání rodičovské dovolené
 • změny OČR a dávky ošetřovného (pečovatelské dovolené)
 • právo na pružné uspořádání práce včetně práva na home office

změny a novinky pracovních podmínek

 • změny informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách
 • nové minimální standardy předvídatelnosti práce DPČ a DPP
 • referenční dny a hodiny / rozvrh pracovní doby u DPČ a DPP
 • kompenzace při zrušení „směny“ u DPČ a DPP
 • právo zaměstnance žádat o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPČ/DPP na pracovní smlouvu, z doby určité na dobu neurčitou atd.)
 • právo zaměstnance na písemné odůvodnění vypovězení DPČ a DPP
 • rozšíření možnosti souběžného zaměstnání zaměstnance u jiného zaměstnavatele

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. listopadu 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19340
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat