Powered by Smartsupp

Změny u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1.10.2023, 1.7.2024 a 1.1.2025 • dovolená u dohod • pravidla, podmínky a příklady • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a pro všechny další zájemce o informaci z této oblasti

 • Dohody a jejich náležitosti
 • Informační povinnost
 • Povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu u dohod • pravidla a podmínky, výjimky
 • Dohody a práce na dálku – podoba dohody, co je dobré v dohodě uvést, kdy si může zaměstnanec pracovní dobu rozvrhovat sám?
 • Změny v ukončování dohod a podmínky nutnosti odůvodnit výpověď z dohody
 • Možnosti dohodářů žádat o pracovní poměr
 • Dohody a překážky v práci
 • Zápočet náhradních dob do doby odpracované pro limity rozsahu práce a dovolenou
 • Dohody a odměňování • příplatky
 • Zrušení fiktivního rozvrhu pro účely náhrady mzdy v době nemoci
 • Povinnosti respektovat nepřetržité denní, týdenní odpočinky a pravidla evidence odpracované doby
 • Zaměstnání malého rozsahu, dohody z pohledu pojištění a zdaňování
 • Dovolená u dohod – pravidla • podmínky • příklady
 • Návrhy změn konsolidačního balíčku u DPP od 1.7.2024 – změna limitu pro odvody • souběhy dohod u různých zaměstnavatelů • ohlašovací povinnosti
 • Navrhované změny od 1.1.2025
 • diskuze a odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. září 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26266
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat