Powered by Smartsupp

Změny v daních pro rok 2024 (úsporný balíček)

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: účetní, daňové poradce a všechny, kdo podávají daňové přiznání

Program semináře:

 • změny sazeb DPH a zatřídění jednotlivých položek
 • změna sazby DPPO a související přechodná opatření
 • snížení hranice 23% daně u fyzických osob
 • dohody o provedení práce
 • zvýšení daně z nemovitosti
 • omezení odpisů drahých aut (nad 2 mil. Kč)
 • zrušení slev na školku, studium, účast v odborech, zkoušky
 • omezení slev na manželku – dítě do 3 let
 • zrušení osvobození pro některé benefity (sport, kultura, nadlimitní stravenky, jídlo na pracovišti)
 • zrušení osvobození prodeje podílů na společnostech nad 40 mil. Kč/rok
 • zrušení tichého vína jako uznatelné repre
 • řada dalších úprav dle aktuální stavu schválení změn
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19903
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 690 Kč