Změny v daňových zákonech v prvním pololetí roku 2019 • aktuální výklady a komentáře

Určeno pro: účetní, ekonomické a daňové pracovníky a pro všechny zájemce o danou problematiku

27. března 2019 byl zveřejněn pod č. 80/2019 ve Sbírce zákonů „daňový balíček“ pro rok 2019 účinný už od 1. 4. 2019.
 • Daňový balíček změn 2019:
 • Zákon o DPH - novela účinná od 1. 4. 2019 (část až od 1. 1. 2020 – přeřazení tepla a chladu do nižší sazby DPH):
 • Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více než 250 změn:
 • úpravy v předmětu daně (nový pojem: osoba, která jedná jako taková), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost –zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti
 • změny u digitálních služeb - účinné okamžitě
 • uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz – POZOR! – nová pravidla pro uplatnění DPH platí již od 27. 3. !!!
 • zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH
 • zrušen výpočet daně pomocí koeficientů
 • nový pojem – obvyklá cena
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
 • novinky u režimu přenosu DP (pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani)
 • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
 • další změny
 • Výklady GFŘ k výše uvedeným změnám
 • Nejdůležitější změny v Zákoně o daních z příjmů
 • Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost – začátek roku 2020
 • Novela zákona přijatá PS počátkem června:
 • vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery
 • zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 600 000 Kč – podmínky
 • další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
 • nový pojem blok účtenek
 • DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
 • spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny – sloučeno dohromady
   • Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží
   • další změny v zákonech přijaté v prvním pololetí 2020
   • návrhy novel zákonů od 1. 1. 2020
   • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. září 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22304
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat