Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 • co nového nás čeká

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o získání přehledu změn v mzdové oblasti od roku 2020.

Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019

 • změny ve mzdové oblasti od 1. 5. 2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
 • od 1. 6. 2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.
 • od 1. 7. 2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu 2.
 • Změny v pracovněprávní oblasti

 • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v daňové oblasti

 • tzv. stravenková revoluce a další změny
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • nové redukční hranice pro rok 2020
 • maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.)
 • elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a pojištěnců
 • Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020
 • minimální vyměřovací základ u zaměstnanců
 • minimální vyměřovací základ odvod pojistného u OSVČ
 • osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • Ochrana osobních údajů dle GDPR

 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020

  Další změny a aktuality k datu konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. prosince 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22458
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat