Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 • co nového nás čeká

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o získání přehledu změn v mzdové oblasti od roku 2020. Upozornění: seminář začíná v 9.30 hod.

Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019

  • změny ve mzdové oblasti od 1. 5. 2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
  • od 1. 6. 2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.
  • od 1. 7. 2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu 2.

Změny v pracovněprávní oblasti

  • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

Změny v daňové oblasti

  • tzv. stravenková revoluce a další změny

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

  • nové redukční hranice pro rok 2020
  • maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.)
  • elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a pojištěnců

Změny ve zdravotním pojištění

  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020
  • minimální vyměřovací základ u zaměstnanců
  • minimální vyměřovací základ odvod pojistného u OSVČ
  • osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu

Změny v oblasti srážek ze mzdy

  • nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

Ochrana osobních údajů dle GDPR

  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020

Další změny a aktuality k datu konání semináře

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. prosince 2019, 9.30 - 14.30
 • Variabilní symbol: 22459
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat