Powered by Smartsupp

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024

Cíl: rámci semináře se zaměříme na změny ve mzdových účtárnách po novele zákoníku práce a změny v souvislosti s konsolidačním balíčkem. V souhrnu projdeme i další parametry mezd, které budou známy k datu semináře pro rok 2024.

Program semináře:

novela zákoníku práce

 • nové elektronické uzavírání pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu
 • změny obsahu pracovních smluv a dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)
 • nová právní úprava práce na dálku (home office)
 • novinky o doručování výpovědí a dalších podstatných pracovněprávních dokumentů
 • změny v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti
 • povinnost rozvrhování pracovní doby
 • evidence a další související povinnosti také v návaznosti na možnosti práce z jiného dohodnutého místa nebo v pružném rozvržení
 • dovolená u DPP
 • překážky v práci, příplatky u DPP ve znění platném od 1.10.2023
 • překážky v práci na straně zaměstnance u dohod
 • žádost u DPP o zaměstnání v pracovním poměru
 • povinnost zaměstnavatele odůvodnit výpověď z dohody zaměstnanci
 • výkon práce na dálku (HOME OFFICE)
 • doručování, změny v doručování, doručování pomocí elektronických komunikací, datovou schránkou, poštou

aktuální a očekávané změny v oblasti daně z příjmů

 • konsolidační balíček
 • paušály ve mzdách- home office
 • 6 odst.9 písm.b) ZDP-úprava příspěvku na stravování
 • nové dodanění služebního vozidla
 • omezení slevy na manželku
 • zdaňování zaměstnaneckých benefitů - změny z balíčku

průměrná měsíční mzda, její význam pro stanovení aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví

změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

změny v oblasti srážek ze mzdy

minimální a zaručená mzda, aktuální a budoucí stav, dopad do mzdové praxe, změny pro stanovení minimální mzdy

aktuality ke dni konání semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19867
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat