Powered by Smartsupp

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024

Program semináře:

změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce

 • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
 • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • náhrady nákladů při výkonu práce na dálku
 • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
 • práce na dálku (§ 317)
 • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

 • minimální mzda ve všech souvislostech
 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana

změny v zákoně o daních z příjmů

 • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v roce 2024
 • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)

změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem
 • nové redukční hranice pro rok 2024
 • maximální vyměřovací základ v roce 2024
 • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů

změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu

změny v oblasti srážek ze mzdy

 • chráněný účet dlužníka
 • náhradní výživné
 • paušální náhrada za exekuční srážku –
 • nezabavitelná částka v roce 2024
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů

zvýšení rodičovského příspěvku

průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl

další změny k datu konání semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21024
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat