Powered by Smartsupp

Zpracování osobních údajů obcemi - vybrané problémy

Autor: JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková

 • Kód produktu: 65256
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7357-962-3
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 435 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 392 Kč
ks
  V prodeji
Je skutečností, že obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což ostatně plyne z jejich poslání a úkolů, které musí plnit na úseku veřejné správy v širokém slova smyslu. Obce jsou také subjektem, kterému je do vínku svěřena péče o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a rovněž při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. Obce jsou nadány širokou samostatnou působností a jsou jí, resp. obecním úřadům, svěřovány v přenesené působnosti i významné úkoly v oblasti veřejné správy. To vše pak jednoznačně znamená, že prvkem, který se aktivitami obce táhne jako červená nit, je občan, obyvatel obce, nebo také chceme-li fyzická osoba, v terminologii zákona o ochraně osobních údajů. Ochranu soukromí při zpracování osobních údajů pak upravuje právě zákon o ochraně osobních údajů, který v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání osobních údajů do jiných států. A právě obce jsou subjekty, které v postavení správce (výjimečně zpracovatele) s osobními údaji nakládají. Na některé z těchto aspektů se snaží upozornit tato publikace. Autoři publikace se na průřezu řady více či méně typických činností a aktivit obcí snaží alespoň stručně ukázat, jak mnohovrstevná a někdy i složitá je ochrana osobních údajů v aplikační praxi.

Chcete se na něco zeptat?