Zrakové vnímání

Autor: Radovan Šikl

 • Kód produktu: 89315
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 312
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-3029-5
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Proč se nám zdá obloha modrá? Jakou výhodu nám dávají dvě oči? Co o vnímání prozrazují oční pohyby? Skutečně vidí psi černobíle? Proč nám připadají Asiati navzájem podobní? Připadáme tak i my jim? Kniha Zrakové vnímání popisuje, jak prostřednictvím zraku poznáváme okolní svět, ukazuje překvapující komplexnost procesu vnímání a pomáhá pochopit, jakou úlohu má zrakové vnímání v lidském životě. Poskytuje čtenáři encyklopedické znalosti v hlavních oblastech oboru a seznamuje jej s výsledky klíčových výzkumů. Současně mu ale také dává možnost pohlédnout na vybrané otázky v širších mezioborových souvislostech a předkládané informace ilustruje na příkladech z každodenní zkušenosti. Tato kniha, která je první ucelenou prací na českém knižním trhu věnovanou tomuto obsáhlému tématu, je určena studentům a odborníkům z různých oborů, pro něž je znalost zvláštností lidského vnímání nezbytností, stejně jako všem zájemcům o záhady lidského poznání.OBSAH:1. ÚVOD

1.1 Úvodní poznámky

1.2 Motivace ke studiu

1.2.1 Intelektuální zvídavost

1.2.2 Důležitost zraku pro lidský život

1.2.3 Zrakové vnímání a poznání mozku

1.2.4 Zrakové vnímání v interakci člověk-stroj

1.2.5 Zrakové vnímání a reklama

1.2.6 Zrakové vnímání a umění

1.3 Některé obecné vlastnosti zrakového vnímání

1.3.1 Informační limity zrakového systému

1.3.2 Mnohoznačnost sítnicového obrazu a postupy vedoucí k jeho zjednoznačnění

1.3.3 Změna a její význam při zrakovém vnímání

1.3.4 Inter- a intraindividuální rozdíly ve zrakovém vnímání

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

2. SVĚTLO, OKO, MOZEK

2.1 Úvodní poznámky

2.2 Světlo

2.3 Oko

2.3.1 Zornice

2.3.2 Rohovka a čočka

2.3.3 Sítnice

2.4 Mozek

2.4.1 Chiasma opticum

2.4.2 Corpus geniculatum laterale

2.4.3 Primární zraková kůra

2.4.4 Vyšší korová centra

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

3. VNÍMÁNÍ BAREV

3.1 Úvodní poznámky

3.1.1 Vliv barev na prožívání

3.1.2 Vliv barev na vnímání

3.2 Co je barva?

3.2.1 Atributy barvy

3.2.2 Katalog barev

3.2.3 Kolik barev rozlišujeme

3.2.4 Kolik barev rozlišujeme v jazyce

3.2.5 Bílá barva

3.2.6 Mísení barev

3.3 Hlavní teorie vnímání barev

3.3.1 Trichromatická teorie

3.3.2 Teorie oponentního procesu

3.4 Barvoslepost

3.5 Barevné vidění u zvířat

3.6 Konstantnost vnímané barvy

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

4. VNÍMÁNÍ PROSTORU

4.1 Úvodní poznámky

4.2 Vnímání prostoru při výkonu různých profesí

4.3 Zápletka prostorového vnímání: 3D ? 2D ? 3D

4.4 Nápovědi o prostoru

4.4.1 Velikost promítnutého obrazu

4.4.2 Zakrytí

4.4.3 Lineární perspektiva

4.4.4 Gradient textury

4.4.5 Výška v zorném poli

4.4.6 Atmosférická perspektiva

4.4.7 Paralaxa pohybu

4.4.8 Binokulární disparita

4.4.9 Akomodace a vergence

4.5 Od dílčích nápovědí k vjemu prostoru

4.6 Vztah fyzikálního a vizuálního prostoru

4.7 Vývojový aspekt vnímání prostoru: vrozené a získané

4.7.1 Pacienti s navráceným zrakem

4.7.2 Deprivační studie prováděné na zvířatech

4.7.3 Adaptační studie

4.7.4 Vývoj vnímání u novorozenců

4.8 Vnímání prostoru u zvířat

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

5. OBJEKTOVÉ VNÍMÁNÍ

5.1 Úvodní poznámky

5.2 Percepční organizace

5.3 Rozpoznávání objektů

5.3.1 Vliv perspektivy

5.3.2 Vliv kontextu

5.3.3 Teorie rozpoznávání objektů

5.4 Rozpoznávání objektů v mozku

5.5 Zraková agnozie

5.6 Rozpoznávání tváří

5.7 Vnímání scén

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

6. VNÍMÁNÍ POHYBU A V POHYBU

6.1 Úvodní poznámky

6.2 Přínos pohybu pro vnímání

6.3 Detektor pohybu

6.4 Skutečný a zdánlivý pohyb

6.5 Problém korespondence a problém průhledu

6.6 Oční pohyby

6.7 Vnímání událostí

6.7.1 Jak vnímáme kauzalitu

6.7.2 Jak vnímáme lidský pohyb

6.7.3 Jak vnímáme vlastní pohyb

6.8 Vztah zrakového vnímání a zrakem řízeného jednání

Souhrn kapitoly

Klíčová slova

SLOVNÍČEK POJMŮ

LITERATURA

JMENNÝ REJSTŘÍK

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?