JUDr. Ing. Mária Andraščíková

JUDr. Ing. Mária Andraščíková je absolventkou Právnické fakulty UPJŠ a Ekonomické univerzity. V rámci své profesní praxe působila jako vysokoškolský pedagog, v oblasti centrálního bankovnictví na úseku devizové kontroly, dále též jako právní poradkyně místopředsedy Ústavního soudu Slovenské republiky a na Ministerstvu práce a sociálních věcí na odboru pracovněprávní legislativy v oblasti legislativy týkající se zákona o zaměstnanosti. V současnosti pracuje jako legislativní konzultant v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.