Aktuality ANAG

23. duben - Světový den knihy a autorských práv. World Book Day and Copyright Day

Slaví se už od roku 1995. Svátek sice vyhlásilo UNESCO, ale nepřímo navazuje na svátek ve španělské Katalanii, kde se v tento den oslavuje svatý Jiří a zároveň každý, kdo si v tento den koupí knihu, dostane růži. U nás jej nejlépe oslavíte nákupem dobré knihy, kterou si až do konce dubna můžete vybrat o 30 % levněji.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Katalog jaro, léto 2021 je v tisku!

Nový katalog jaro, léto 2021 se již tiskne a vy se můžete těšit nejen na naše bestsellery, které zde najdete, ale i na úplné novinky, které jsme pro vás připravili. Jednou z mnoha, je i napínavý román českého autora, Martina Vitického „Objetí mravenečníka“, který se odehrává v Riu de Janeiru. Autor v románu využil své znalosti diplomatického prostředí z Brazílie, kde prožil část svého života. Více se o novince dočtete zde.
 
Další novinkou, která potěší především milovníky zdravého životního stylu, minimalismu a návratu ke starým způsobům života, je kniha „Žijte prostě“ od Julie Watkins. V tomto motivačním průvodci nabízí autorka svoje zvyklosti, recepty a projekty pro to, jak žít udržitelně a skromně. Ke každé oblasti vaší domácnosti – od kuchyně, přes úklid, péči o zdraví, koupelnu a až po zahradu – vám Julie ukazuje, jak minimalizovat zbytečné obaly, škodlivé přísady a jednorázové věci. Více se dozvíte zde >. Obě knihy vyjdou začátkem května.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Dubnové číslo časopisu Účetní a daně!

Právě nyní je v prodeji nové číslo časopisu Účetní a daně, kde naleznete velice zajímavé články týkající se především daňové problematiky např.:
 
 - Změny ve zdaňování právnických osob daní z příjmů,
 - Oznámení o osvobozených příjmech,
 - Plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.
 
Určitě vás zaujmou i články, které se věnují změnám u hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 nebo Judikatuře, o které je dobré vědět.
 
Ukázkové číslo ZDARMA si můžete objednat zde >
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Nezapomněli jste si objednat?

Chtěli bychom připomenout, že v druhé polovině března u nás vyšla nová vydání čtenářsky oblíbených publikací Rozpočtová skladba v roce 2021 a Vzory korespondence podle daňového řádu 2021.
 
Publikace Rozpočtová skladba obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela. Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty a jiné čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska. Knihu si můžete objednat zde >
 
Publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nabízí mnoho vzorů pro takřka všechny nejčastější, ale i ojedinělé situace, které mohou vznikat v reálném životě. Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní, účetním i daňovým poradcům využít některý z příkladů, které jsou vždy doplněny stručným odkazem na příslušný paragraf daňového zákona. Součástí publikace je odkaz pro stažení editovatelné podoby vzorů uvedených v publikaci. Více na stránce zde >
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Nové vydání časopisu Mzdová účetní

V dubnovém vydání časopisu Mzdová účetní, který právě vyšel, se můžete jako vždy těšit na novinky a zajímavé články jako například:
 
 - Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě,
 - Stravenkový paušál v otázkách a odpovědích,
 - Zdravotní pojištění – minimum pro zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2021,
 - Český zaměstnavatel a jeho povinnosti v České republice, pokud příjem jeho zaměstnanců podléhá zdanění v zahraničí.
 
Pokud náš časopis ještě neznáte, můžete si objednat ukázkové číslo ZDARMA zde >
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Kolektiv nakladatelství ANAG přeje všem krásné Velikonoce!

Přišel čas pomlázky, a jak se říká, měli byste své bližní obdarovat, aby je nepokakal beránek. A nemusí to být jen sladká pomlázka, ale třeba i dobrá kniha. Nyní můžete zakoupit všechny knihy z edice zdraví a volný čas, které vydalo nakladatelství ANAG o 30 % levněji! Krásné Velikonoce.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Jarní číslo Praktické personalistiky v prodeji!

V novém čísle časopisu Praktická personalistika, která právě přišla z tiskárny, se můžete opět těšit na ty nejaktuálnější informace a novinky pro personalisty jako například:
 
 - Očkování v souvislosti s prací,
 - Očkování proti onemocnění COVID-19,
 - Flexibilní formy výkonu práce v době koronavirové.
 
Ukázkové číslo si můžete objednat ZDARMA zde >

BLIŽŠÍ INFORMACE

Dotisk čtenářsky úspěšné knihy „Kyseliny a zásady“

V této v současné době velice aktuální příručce od Hermana Aihary „Kyseliny a zásady“ se dozvíte jak velice důležitá pro naše zdraví je rovnováha kyselin a zásad v našem těle. Velmi krásně je zde vysvětlen vztah mezi kyselinotvorností, zásadotvorností, jinem a jangem. To má pro nás a naši praktickou orientaci ve stravě velmi důležitý význam. Tato tenká, ale důležitá příručka přináší čtenářům podrobné informace týkající se kyselin a zásad, přehled kyselinotvorných a zásadotvorných potravin, tabulky skladby jídla podle uvedených hodnot, doporučení pro prevenci rakoviny a další zajímavé tipy pro pevné zdraví, dobrou imunitu a vitalitu.
 
Nyní si můžete tuto knihu koupit až do konce března o 30 % levněji. Akce platí pro všechny knihy z edice zdraví a volný čas do 31. března.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Novinky pro účetní!

Právě vyšla nová publikace od Jaroslavy Svobodové „Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech“, která je zaměřena na dvě oblasti - na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a na vedení účetnictví příspěvkových organizací.V oblasti vedení účetnictví se autorka zaměřuje na výklad účetních metod včetně jednotlivých ukázek a publikace také obsahuje velké množství názorných příkladů. Více o novince zde >
 
Druhou novinkou je již 3. vydání publikace Ing. Jany Pilátové „Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021“, která obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví. Více zde >

BLIŽŠÍ INFORMACE

Březen je měsíc knihy

Na tento „čtenářský“ měsíc jsme pro vás připravili knihy z edice zdraví a volný čas o 30 % levněji! Tato akce platí až do konce měsíce března, a to i na naše úplné novinky jako např. na knihu „Vše o adrenální únavě“, kde se dozvíte vše o příčinách adrenální únavy a najdete zde plán přirozeného životního stylu, který vám pomůže odhalit symptomy, zklidnit nadledviny a obnovit hladinu energie. Kniha obsahuje také více než 130 receptů s nízkým obsahem cukru, které pomáhají adrenální únavu zvrátit. Více o této knize najdete zde >
 
Tato akce se nevztahuje na „knihy za pár kaček“.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Už máte nové číslo časopisu Mzdová účetní?

Právě vyšlo březnové číslo Mzdové účetní a vy se můžete těšit na žhavé novinky a zajímavé články z oblasti mzdové problematiky:
 
 - Peněžitý příspěvek na stravování,
 - Podléhá stravenkový paušál exekuci?,
 - Vybraná ustanovení zákoníku práce – odměna poskytovaná zaměstnancům vyslaným do ČR a ručení za ni a dovolenkové pokladny,
 - Čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené.
 
Pokud náš časopis ještě neznáte, tak právě nyní máte možnost si objednat ukázkové číslo ZDARMA zde >

BLIŽŠÍ INFORMACE

Už jste si objednali ukázkové číslo časopisu „Účetní a daně“ ZDARMA?

Tento účetními oblíbený měsíčník vychází již 24. rokem a nyní můžete využít naší nabídky zaslání ukázkového čísla ZDARMA. Časopis obsahuje aktuální informace z účetnictví a daní, například v únorovém čísle najdete komplexní příklad na zpracování daňového přiznání za rok 2020 nebo informace týkající se zásadní novelizace daňového řádu od 1. 1. 2021, ale i mnoho dalšího. Velice oblíbená je také rubrika „Odpovědi na dotazy“, které poskytujeme předplatitelům ZDARMA.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Už máte naše nová vydání pro rok 2021?

Právě nyní si u nás můžete zakoupit již 11. aktualizované vydání našeho bestselleru Abeceda personalisty 2021“. Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům.
 
Nově přepracované vydání publikace zohledňuje změny, které nabyly účinnosti od roku 2021. Upozorňuje např. na zásadní změny, které nastaly v zákoníku práce v souvislosti s jeho novelou provedenou s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021, především na úseku dovolené. Standardně jsou v textu zohledněny nové redukční hranice od 1. 1. 2021 pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Více ZDE >
 
Druhou novinkou je publikace od Ing. Jany Pilátové Účtová osnova, České účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021“. Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví. Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly v průběhu posledních let, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Více ZDE >
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Přírodní léčba běžných zdravotních problémů

Věděli jste, že na úporné bolesti hlavy pomáhá nálev z kopretiny řimbaby nebo masáž esenciálním mátovým olejem? A nejlepší na bolest v krku je pomalu žvýkat propolis nebo pít tymiánový čaj s medem? Nebo že základem dobrého zdraví je neutrální hodnota našeho pH vnitřního prostředí, která by se měla pohybovat mezi 7,36 a 7,44? Toto a mnoho dalšího se dozvíte v naší knížce „Přírodní léky na bolest“, která se stane vaším nepostradatelným průvodcem k potlačení bolesti přírodními prostředky a metodami.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Nakupujte přímo u svého nakladatele!

Na našem e-shopu si nyní můžete až do konce února zakoupit tituly z edice Zdraví a volný čas se slevou 35%!
 
Potěšte sebe i své blízké například novinkou vědce a filozofa Johanna Callemana, držitele doktorského titulu z fyzikální biologie ze Stockholmské univerzity. Calleman ve své nové knize „Devět vln stvoření“ předkládá kvantově-holografický pohled na světové dějiny a lidské vědomí, představuje kvantovou fyziku, na níž stojí pojetí vln v systému mayských kalendářů, a objasňuje, jak nám tyto vlny umožňují porozumět proměnám dějinných epoch na Zemi i možnostem budoucího vývoje. Více zde >
 
Nejen milovníci jógy ocení další z našich novinek, knihu "Deset zenových vteřin". V ní se naučí využít jednoduché metody nádechu a výdechu doplněného o konkrétní myšlenku, což vás naučí lépe zvládat stres, úzkost, ale i třeba prokrastinaci.
 
Nenechte si ujít ani třetí lednovou novinku "Rozvíjejte svůj mozek" jejímž autorem není nikdo jiný, než Dr. Joe Dispenza, mozek stojící za bestsellery jako „Vy jste placebo“ nebo „Zbavte se zvyku být sami sebou“. Ve své nové knize vám vysvětlí, jak převzít kontrolu nad vaší myslí, přeprogramovat a rozvíjet svůj mozek, abyste se zbavili svých zlozvyků a naučí vás rozvíjet svůj mozek v osvojování nových, pozitivních a prospěšných návyků. Více zde >
 
Akce neplatí na již zlevněné knihy v sekci „Knihy za pár kaček“.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Právě vyšlo nové vydání publikace Exekuce srážkami ze mzdy 2021!

Tato příručka, která by neměla chybět v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu vám srozumitelně a přehledně vysvětlí problematiku exekucí.
 
Nové vydání pro rok 2021 reaguje na překotné změny v oblasti stanovení výše nezabavitelných částek, jež spočívají jak v postupném navyšování výchozích hodnot životního minima jednotlivce či normativních nákladů na bydlení, tak samotného výpočtového vzorce, jehož pomocí se bezmála patnáct let odvozuje výše nezabavitelných částek. V důsledku těchto četných parametrických i strukturálních změn, k nimž postupně docházelo v průběhu roku 2020, se výrazně zvýšila aktuální výše nezabavitelných částek ponechávaných povinnému, jakož i hranice pro výpočet plně zabavitelné částky srážené nad rámec tradičního třetinového systému, což zákonitě vedlo ke snížení celkové efektivity srážek ze mzdy. Čtenáři se o tom mohou přesvědčit na četných příkladech nového vydání publikace.
 

BLIŽŠÍ INFORMACE