Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák

  • Kód produktu: 5578
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 360
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v roce 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 430 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace o hmotném majetku, kterou nakladatelství ANAG hodlá vydat již v 19. modifikaci, svědčí o pevném místě této užitečné pomůcky v segmentu ekonomické literatury. Pro rok 2023 dojde mj. i k novelizaci názvu této stálice na trhu v důsledku zániku definice ekonomické kategorie „daňově odpisovaný nehmotný majetek“. Celkový počet aktualizací vydání svědčí o tom, že zákon o daních z příjmů je v neustálém pohybu, když se snaží ruku v ruce se změnami tohoto páteřního právního daňového předpisu pomoci daňové praxi se správnou aplikací jednotlivých ustanovení příslušných paragrafů odbornými komentáři i početními příklady řešícími nejrůznější situace související s pořízením, evidováním, odpisováním, najímáním, technickým zhodnocováním, převodem i vyřazováním hmotného majetku.

Komplexní zapracování všech změn ke kterým došlo v roce 2021

V roce 2021 došlo ke třem zásadním změnám souvisejícím s odpisováním majetku, a to ke zvýšení pořizovací ceny u daňově odpisovaného hmotného majetku, k možnosti ve vymezených případech uplatnit mimořádné odpisy a ke zrušení definice kategorie daňově odpisovaného nehmotného majetku.

Zvýšenou hranici vstupní ceny majetku pro odpisování včetně limitu pro technické zhodnocení majetku jistě přivítají všechny daňové subjekty, které zrychlí promítnutí majetku v daňově uznatelných nákladech. Mimořádné odpisy u majetku v první a druhé odpisové skupině rovněž zefektivní daňovou optimalizaci akcelerací snížení základu daně. Definice a pravidla pro daňové odpisování nehmotného majetku byla z daňového zákona zcela vypuštěna, takže nyní již existují pouze v předpisech o účetnictví.

Srozumitelné vysvětlení a praktické příklady

Výše popsané změny platné od roku 2021 i s omezenou možností retroaktivity zasahující do roku 2020 a další postupný vývoj legislativy umožňující prokazatelné zlepšení hospodaření daňových subjektů jsou v této publikaci v textové části využity a srozumitelnou formou o veškerém dění souvisejícím s hmotným majetkem komentovány a prakticky popsány v příkladech doprovázejících příslušný komentář.

Nezapomínejte sledovat další vývoj legislativy

Uživatelé publikace samozřejmě ve vlastním zájmu musí mimo časový rámec publikace permanentně sledovat další vývoj legislativy v této problematice, který nemůže být nikdy zcela ukončen.

Chcete se na něco zeptat?