Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák

  • Kód produktu: 5578
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 360
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde ve II. čtvrtletí 2023
  • Vaše cena s DPH: cca 470 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách a knihovničkách nejrůznějších subjektů, ať už jde o daňové poradce a účetní, učitele ekonomických předmětů či řadu dalších uživatelů. Pořadové číslo předjubilejního vydání svědčí rovněž o tom, že zájem o prostředí odpisů hmotného majetku je v neustálé permanenci nejen daňových subjektů, ale i zákonodárců usměrňujících ekonomickou účinnost možností daňových subjektů, které tato problematika zajímá stále výrazněji a zejména v této době, kdy je prosperita všech účetních jednotek výrazně negativně ovlivňována celosvětovou krizí.

Komplexní zapracování všech legislativních změn od předchozího vydání

Již v roce 2021 došlo ke třem zásadním změnám souvisejícím s odpisováním majetku, a to ke zvýšení pořizovací ceny u daňově odpisovaného hmotného majetku, k možnosti uplatnit ve vymezených případech mimořádné odpisy a k zániku definice ekonomické kategorie „daňově odpisovaný nehmotný majetek“. Daňový balíček na návrh Ministerstva financí nejspíš pravděpodobně prodlouží možnost mimořádných odpisů i pro rok 2023 navrženou a podporovanou jednoduchou změnou ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů. Jde pouze o kategorii daňových odpisů, bez vlivu na účetní odpisy. Je ale nutné znát také specifika mimořádných odpisů, u nichž je třeba o jejich využití například rozhodnout již v roce pořízení příslušného majetku, v případě přerušení odpisování příslušná část odpisů propadne bez využití a bez možnosti jejich oddálení, technické zhodnocení majetku nezvyšuje jeho cenu pro odpisování a existují i další okolnosti, které jsou v publikaci podrobně řešeny.

Uvedené výhody s očekávaným rozpočtovým dopadem 6 mld. Kč v roce 2023 a 9 mld. v roce 2024 patří k prorůstovým legislativním opatřením státu. Dále došlo s účinností od 1. 7. 2022 k přeřazení dobíjecích stanic ze 3. do 2. odpisové skupiny a ve hře jsou rovněž další navrhované změny.

Výsledkem dění v ekonomické situaci výrazně ovlivněné dopadem změn spojovaných s globálním pohybem a často i dalšími nepříliš vysvětlitelnými dopady je přesun odpovědnosti na jednotlivé daňové subjekty, jimž může v souhrnu vlivů na jejich prosperitu pomoci i řízená strategie uplatňování odpisů hmotného majetku s případnou metodickou podporou nově připravované publikace.

Uživatelé publikace samozřejmě ve vlastním zájmu musí mimo časový rámec publikace permanentně sledovat další vývoj legislativy v této problematice, který nemůže být nikdy zcela ukončen.

Chcete se na něco zeptat?