Powered by Smartsupp

Home office aneb práce na dálku v současné praxi • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Práce na dálku (home office) byla dříve „jen“ zaměstnaneckým benefitem, který fungoval u vybraných zaměstnavatelů, a to v zásadě bez jakékoli detailnější právní úpravy. Toto pojetí postupně nahlodal rozvoj internetu, přenosné výpočetní techniky i chytrých mobilních zařízení, a definitivně je rozbourala pandemie covid-19, během níž se z práce na dálku stala naprosto běžná a plnohodnotná forma výkonu práce.

Reakce zákonodárce na sebe nenechala dlouho čekat a s účinností od 1. 10. 2023 tak zákoník práce obsahuje podrobnější regulaci práce na dálku (včetně možnosti jejího nařízení) a rovněž pravidla hrazení nákladů v souvislosti s prací na dálku. Nedá se ale říci, že by právní úprava myslela na všechno – například oblast BOZP při práci na dálku zůstává tabu i po posledních novelách zákoníku práce.

Předmětem výkladu tak bude home office ze všech jeho právních i praktických aspektů, ať už se k nim právní úprava nějak staví nebo nikoli. Důraz bude, jako vždy, kladen na praktické příklady. Cílem semináře je tak nabídnout účastníkům praktické znalosti, které jim umožní nastavit práci na dálku z pozice zaměstnavatele tak, aby byla v souladu s právními předpisy (a obstála v případných sporech či při kontrolách), a zároveň stále ještě flexibilní.

Program semináře:

právní základy práce na dálku

nařízená a dohodnutá práce na dálku

 • dohoda o práci na dálku
 • vnitřní předpis

místo výkonu práce

 • pluralita míst výkonu práce
 • pravidelné pracoviště
 • práce na dálku ze zahraničí

pracovní doba při práci na dálku

 • rozvrhování pracovní doby zaměstnancem
 • rozvrhování pracovní doby zaměstnavatelem

BOZP a pracovní úrazy

rovné zacházení a zákaz diskriminace

náklady související s prací na dálku

cestovní náhrady při práci na dálku

kontrola pracovního výkonu zaměstnance

další otázky spojené s prací na dálku

 • doručování písemností
 • ochrana důvěrných informací
 • agenturní zaměstnávání
 • přestupky v souvislosti s prací na dálku

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21125
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat