Powered by Smartsupp

O časopisu Mzdová účetní

Mzdová účetní

Časopis, který vychází již od roku 1995, je skvělým pomocníkem pro všechny mzdové účetní, personalisty a podnikatele. Přináší s předstihem nejnovější legislativní změny přehledně zpracované do článků od renomovaných autorů a odborníků z ministerstev, finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, úřadů práce a jiných institucí.

Tematicky se zaměřuje na problematiku pracovního práva, daní z příjmů, nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, důchodového pojištění a problematiku státní sociální podpory. Uveřejněné články zaujmou jak začínající, tak i profesionálně zdatné mzdové účetní, personalisty a podnikatele.

V každém čísle je také v předstihu jednoho měsíce zveřejněn termínový kalendář mzdové účetní a měsíční přehled nových právních předpisů s krátkou a stručnou charakteristikou. Pravidelnou součástí časopisu Mzdová účetní je i rubrika Odpovídáme na dotazy čtenářů.

Předplatné je automaticky prodlužováno do dalšího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle pro daný rok. Daňový doklad zasíláme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří odebírají tištěnou verzi časopisu, mají zároveň možnost pořídit elektronické předplatné stejného časopisu za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.

Pravidla rubriky „Odpovídáme na dotazy čtenářů“

Předplatitelé časopisu mají jedinečnou možnost obrátit se prostřednictvím redakce se svými problémy a nejasnostmi na špičkové odborníky, kteří jim jejich dotazy zodpoví. Tato služba je určená výhradně pro předplatitele a je jim poskytována zdarma. Prosíme proto o uvedení IČ, popř. čísla zálohové faktury a adresy spolu s dotazem, abychom mohli ověřit, že je tazatel předplatitelem. Dotazy přijímáme pouze v písemné podobě, nejlépe e-mailem, případně faxem nebo poštou. Dotazy jsou předávány k zodpovězení fundovaným externím odborníkům, kteří s časopisem spolupracují. Doba pro odpověď činí minimálně 2 týdny (na telefonické dotazy tedy nejsme schopni obratem odpovídat). Odpovědi jsou po zpracování vždy zaslány tazatelům zpět na jimi uvedenou adresu. Vybrané dotazy, které by mohly osvětlit problematiku také ostatním čtenářům, jsou v časopise anonymně otisknuty.

Naší snahou je poskytnout čtenářům základní orientaci v problému, nemůžeme však nahrazovat daňovou ani právní kancelář. Z důvodu značného množství dotazů docházejících do redakce časopisu není v našich silách zodpovědět jednomu předplatiteli více jak 3 dotazy ročně. Současně si vyhrazujeme právo odmítnout dotaz, u kterého nelze předplatitele identifikovat, dotaz neúplný, nejasný či jinak nelogický a dotaz zabývající se konkrétními výpočty (např. mzdy, náhrady škody apod.) či jinou konkrétní situací.

Přehled zveřejněných témat za rok 2023 ke stažení
Přehled všech článků, které byly v roce 2023 v časopise zveřejněny, spolu s jejich roztřízením do kategorických skupin, jsme pro vás v letošním roce nezařadili jako obvykle do lednového čísla časopisu, ale připravili jsme ho v podobě PDF, které si pro svou potřebu můžete stáhnout zde.

Kontakt pro zasílání čtenářských dotazů:

Pochopová

Mgr. Ivana Blaťáková

e-mail: blatakova@anag.cz
tel.: 585 757 422
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, 779 00

Kontakt pro ostatní dotazy:

Zajíčková

Ivana Bodnarová (distribuce časopisů)

e-mail: obchod@anag.cz
tel.: 585 757 430
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, 779 00