O časopisu Účetní a daně

Účetní a daně

Účetní a daně

Měsíčník Účetní a daně již od roku 1998 přináší důležité informace a novinky z oblasti účetnictví a daňové evidence, silniční daně, správy daní, daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nabytí nemovitých věcí a spotřební daně. Je určen všem účetním, daňovým poradcům, podnikatelům a každému, kdo se o daňovou oblast zajímá. Články připravují fundovaní a zkušení autoři z Ministerstva financí ČR, finančních úřadů i z řad daňových poradců ve spolupráci s redakční radou.

Časopis je pojat komplexně, aby uspokojil všechny čtenáře jak z podnikatelské a rozpočtové sféry, tak i v příspěvkových a neziskových organizacích, obcích, nadacích aj. Je zaměřen především na praxi, a proto jsou do jednotlivých článků v co největší možné míře zařazovány konkrétní řešené příklady. Praktické využití nalezne také úplný termínový daňový kalendář pro příští měsíc a pravidelný přehled nových právních předpisů s komentářem, které jsou zveřejňovány v každém čísle. Pravidelnou součástí je také rubrika Odpovídáme na dotazy čtenářů.

Předplatné je automaticky prodlužováno do dalšího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle pro daný rok. Daňový doklad zasíláme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří odebírají tištěnou verzi časopisu mají zároveň možnost pořídit elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.

Pravidla rubriky Odpovídáme na dotazy čtenářů

Předplatitelé časopisu mají jedinečnou možnost obrátit se prostřednictvím redakce se svými problémy a nejasnostmi na špičkové odborníky, kteří jim jejich dotazy zodpoví. Tato služba je určená výhradně pro předplatitele a je pro ně poskytována zdarma. Prosíme proto o uvedení IČ, popř. čísla zálohové faktury a adresy spolu s dotazem, abychom mohli ověřit, že je tazatel předplatitelem. Dotazy přijímáme pouze v písemné podobě, nejlépe e-mailem, případně faxem nebo poštou. Dotazy jsou předávány k zodpovězení fundovaným externím odborníkům, kteří s časopisem spolupracují. Doba pro odpověď činí minimálně 2 týdny (na telefonické dotazy nejsme tedy schopni obratem odpovídat). Odpovědi jsou po zpracování vždy zaslány tazatelům zpět na jimi uvedenou adresu. Vybrané nejzajímavější čtenářské dotazy včetně vyčerpávajících odpovědí odborníků na danou problematiku, které mohou pomoci i ostatním čtenářům, kteří se ve své praxi setkali se stejným nebo podobným problémem, jsou v časopise anonymně zveřejňovány.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout dotaz, u kterého nelze předplatitele identifikovat, dotaz neúplný, nejasný či jinak nelogický a dotaz zabývající se konkrétními výpočty či jinou konkrétní situací.

Kontakt pro zasílání čtenářských dotazů:

Pochopová

Jana Pochopová

e-mail: pochopova@anag.cz
tel.: 585 757 422
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00

Kontakt pro ostatní dotazy:

Zajíčková

Ing. Blanka Zajíčková (distribuce časopisů)

e-mail: zajickova@anag.cz
tel.: 585 757 423
kontaktní adresa:
ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00