Obchodní společnosti a družstva (AI 26)

Autor: Josef Kotásek, Jan Lasák, Alena Pokorná, Martin Floreš, Zdeněk Houdek, Jaromír Kožiak, Jarmila Pokorná, Radek Ruban, Josef Šilhán, Eva Tomášková

  • Kód produktu: 11446
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 520
  • Vazba: váz., 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-867-2
  • Datum vydání: červen 2022
  • Vaše cena s DPH: 990 Kč
ks
    V prodeji

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších soudů.

Pedagogickým cílem autorů bylo přiblížit studentům praktickou aplikaci právní úpravy. Text je proto seskupen do tematických celků, které zdůrazňují různé pohledy na právní úpravu – pohled společníka, obchodního partnera, věřitele. V samostatné části je obsažen výklad o postavení obchodních korporací na kapitálovém trhu. Zpracování textu zachovává postup od obecnějších otázek k otázkám speciálním, snaží se zvýraznit odlišnosti na pozadí společného obecného základu. Kapitoly věnované ve druhé části jednotlivým formám obchodních korporací mají vždy totožné členění, aby umožňovaly vzájemné srovnání i mezi těmito formami.

Chcete se na něco zeptat?