Powered by Smartsupp

Praktikum civilního procesu

Autor: Zahradníková Radka a kolektiv

 • Kód produktu: 60843
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 428
 • Vazba: brož., 15,5 x 23 cm
 • ISBN: 978-80-7380-785-6
 • Datum vydání: březen 2020
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -147 Kč
 • Vaše cena s DPH: 343 Kč
ks
  V prodeji

Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu výklad k řešenému tématu, seznam souvisejících předpisů, grafické znázornění projednávané problematiky, otázky k tématu, příklady, seznam vybrané judikatury a klíčová slova. Úvodní kapitoly 1–7 jsou zaměřeny na civilní proces, druhy civilního procesu, zásady civilního procesu, subjekty civilního procesu a procesní úkony. Kapitoly 8–14 se zabývají řízení v prvním stupni včetně zkrácených řízení. Kapitoly 15–20 jsou věnovány nesporným řízením. Kapitoly 21–24 představují výklad opravných prostředků. Kapitola 25 je věnována řízení podle části 5. OSŘ. Kapitoly 26–30 jsou zaměřeny na výkon rozhodnutí. Kapitoly 31–31 představují jiné druhy civilního procesu, a to insolvenční řízení a rozhodčí řízení včetně vymezení ADR. Poslední kapitola 33 je věnována evropskému právu civilního procesu. Publikace výrazně reflektuje skutečnost, že autorský kolektiv tvoří odborníci z právní praxe, proto jsou těžištěm publikace příklady z každodenní právnické praxe, které mají za cíl demonstrovat civilněprocesní materii na praktických příkladech. Studentům však zcela jistě poslouží i názorné grafické znázornění a otázky z tématu, které mají ověřit nabyté znalosti. Praktikum civilního procesu je určeno především jako praktická pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, ale i absolventům připravující se na profesní zkoušky.

Chcete se na něco zeptat?