Powered by Smartsupp

Praktikum z právních dějin (2. upr. vyd.)

Autor: Ladislav Vojáček a kolektiv

 • Kód produktu: 45150
 • Nakladatelství: Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-86391-00-7
 • Datum vydání: říjen 2007
 • Běžná cena s DPH: 125 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 88 Kč
ks
  V prodeji

K základním zásadám efektivního historického a právně-historického studia patří obracet se ad fontes, tedy k původním pramenům. Tato publikace chce tomuto požadavku alespoň z části vyhovět. Je tématicky uspořádaným souborem textů, podávajících informace o právu v minulosti nebo přibližujících jeho dobový nebo pozdější výklad, případně zachycujících státní uspořádání ve vybraných státech. To vše doplňují stručné přehledy literatury, vztahující se k právním dějinám jako celku (v úvodu) i speciálně k daným problémům (u jednotlivých témat). V první části je ilustrován vývoj ve čtyřech vybraných regionech Evropy (území Francie, Německa, Anglie a Ruska). Druhá část pak obsahuje necelou desítku obecnějších problémů z vývoje práva a státního uspořádání, zpravidla přesahujících rámec jednotlivých států. Vybrané texty mají především sloužit jako podklad pro analytickou práci na seminářích. Uvedené otázky sice někdy také směřují k výkladu jednotlivých textů, ale především navádějí k syntetičtějšímu pohledu na celá témata a na jejich dílčí součásti.

Chcete se na něco zeptat?