JUDr. Jaroslav Kobík

JUDr. Jaroslav Kobík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a specializuje se na oblast správy daní. Od roku 1991 do roku 1995 pracoval jako zástupce ředitele Finančního úřadu pro Prahu 8, poté se stal jednatelem daňově poradenské firmy ARIADNA, s.r.o. a daňovým poradcem. Skoro dvacet let vykovával funkci vedoucího sekce správy daní Komory daňových poradců a v této funkci se podílel i na přípravě daňového řádu.

Více než dvacet let se věnoval přednáškové činnosti, a to jak pro odbornou veřejnost, tak i pro finanční správu. Za tuto dobu napsal i množství odborných publikací a příspěvků do odborných časopisů, komentáře k zákonu o správě daní a poplatků a dva komentáře k daňovému řádu.