Powered by Smartsupp

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Expert na pracovní právo, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze. Od července 2020 je náměstkem pro státní službu (tzv. superúředník). V rámci publikační činnosti publikuje v odborných titulech (např. International Labour Rewiew, International Labour Law Reports, Právník, Právní rozhledy, Právní forum, Verlag Dashofer, Právo a zaměstnání, Práce a mzdy atd.), vydává a podílí se na monografiích Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení, (vše C.H. Beck), Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk).