Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě (rok ukončení 1995) a Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity (2003). Po absolvování studia působil na Finančním úřadě v Olomouci. Od r. 2010 je daňovým poradcem, jehož specializací je především DPH a řešení daňových sporů. Je členem Odborného kolegia - sekce DPH a zkušebním komisařem KDP ČR u zkoušek daňových poradců. Od r. 2005 se věnuje také publikační a lektorské činnosti zaměřené na tématiku DPH.