Powered by Smartsupp

JUDr. Eva Janečková

JUDr. Eva Janečková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor historie) a Právnickou fakultu Západočeské univerzity. Od roku 2005 do roku 2014 byla zaměstnankyní Úřadu pro ochranu osobních údajů. Po tříletém působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí nyní pracuje jako právník na Úřadu městské části Praha 8. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných článků a publikací zaměřených nejen na ochranu osobních údajů, ale také na pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím.