František Alinče

František Alinče dlouhodobě působil na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se až do odchodu do penze věnoval systémům odměňování, zejména tvorbou a aplikací objektivních metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti činností prací a obtížnosti pracovních podmínek a pracovního prostředí. Je spoluautorem odborné publikace zaměřené na poskytování mezd zaměstnancům podnikatelské sféry a platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě.

V současné době externě spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí na systému odměňování zaměstnanců, na výběru kritérií, subkritérií a gradačních stupňů a jejich váhových poměrů a vyváženosti v celkovém způsobu hodnocení pracovních činností. Nová metoda hodnocení prací by měla být minimálně metodickou pomůckou jak pro rozpočtovou, tak i pro podnikatelskou sféru.