Powered by Smartsupp

Mgr. Petr Taranda

Většinu svého profesního života zasvětil finanční správě, ve které pracoval od roku 1993 do roku 2014. Nejdříve jako pracovník finančního úřadu v letech 1993, poté jako pracovník Ministerstva financí od roku 1998 do roku 2006, s krátkou přestávkou v období 2004 až 2006, kdy pracoval na Úřadu vlády v sekci tehdejšího místopředsedy vlády pro ekonomiku. Od roku 2006 do roku 2010 byl poradcem náměstka ministra financí pro daně a cla a od roku 2011 do července 2014 pak ředitelem odboru vymáhání na Generálním finančním ředitelství. Od roku 2015 pracuje pro soukromou poradenskou sféru a je členem představenstva Okresního hospodářské komory v Jablonci n. N. Vedle již zmíněného dlouhodobě publikuje v odborných časopisech články se zaměřením na problematiku správy daní, insolvenčního řízení a dalších oblastí veřejného práva. Je autorem, popř. spoluautorem několika odborných publikací – z posledního období např. komentáře k insolvenčnímu zákonu od nakladatelství C. H. Beck anebo žádané monografie k problematice likvidací obchodních korporací od vydavatelství Anag. Autor se též příležitostně věnuje přednáškové činnosti pro odbornou veřejnost a do roku 2014 byl taktéž lektorem pro interní vzdělávání zaměstnanců finanční správy. Mezi jeho záliby patří turistika, historie a četba.