Ing. Sofia Komrsková

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na různých ekonomických a daňových pozicích ziskové i neziskové sféry.

V daňové kanceláři Euro-Trend, s. r. o., působí od roku 1996. Specializuje se na daně z příjmů, DPH a správu daní.

Zastupuje klienty v daňové oblasti před správcem daně a úspěšně i v soudních sporech před příslušnými soudy.