JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D.

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. (dříve Kadlecová), je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo. Její specializace zahrnuje jak čistě pracovněprávní záležitosti, tak i některé otázky s pracovním právem úzce související, jako je např. ochrana osobních údajů, smlouvy o výkonu funkce a související korporátní záležitosti či řešení pracovněprávních otázek v oblasti mezinárodního práva soukromého.

V roce 2016 Tereza Landwehrmann založila vlastní advokátní praxi, předtím – v letech 2004 až 2015 – působila v předních pražských advokátních kancelářích. Tereza Landwehrmann je autorkou knihy Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva, spoluautorkou několika dalších knih a pravidelně publikuje i v českém odborném tisku.