Shawn Achor

SHAWN ACHOR je přední světový odborník na lidský potenciál, který prováděl výzkum a přednášel ve 42 zemích, a pracoval na vytváření propojení mezi naukou o spokojenosti a úspěchem v každodenním životě. Když studoval u průkopníků oboru pozitivní psychologie, působil jako hlavní postgraduant, který pomáhal s přípravou a výukou proslulého kurzu „O spokojenosti“, který byl svého času jedním z nejpopulárnějších na Harvardu. Nyní pracuje jako zakladatel a výkonný ředitel výzkumné a poradenské firmy Aspirant, která využívá pozitivní psychologie k dosažení lepších individuálních úspěchů a vytváří produktivnější pracovní prostředí (aktuálně Good Think Inc.). Jeho přednáškám o nauce o spokojenosti a lidském potenciálu věnovaly pozornost deníky New York Times, Boston Globe a Wall Street Journal nebo kanály CNN a NPR.