Lila Devi

Lila Devi založila Spirit-in-Nature Essences v roce 1977. Její láska k přírodě a vrozené přesvědčení, že příroda uchovává nevýslovné bohatství léčivých tajemství, ji inspirovaly k tomu, aby tuto myšlenku – s podporou J. Donalda Walterse – rozvinula v esencích. Její první zkušenost s užitím Bachovy květové terapie byla tak výjimečná, že začala studovat dostupnou literaturu o esencích. Samostudium transformované do zkušeností vedlo k přípravě prvních dávek esencí Spirit-in-Nature.

Je také dramatičkou, básnířkou, textařkou a hudebnicí. Lila přednáší o esencích Spirit-in-Nature ve Spojených státech amerických i v zahraničí, ve svých kurzech a rozhlasových a televizních vystoupeních spojuje zkušenosti, rozhled, humor a hudbu.

Její kniha Rukověť květových esencí doposud vyšla v angličtině, italštině, japonštině a anglicky také v Indii. Její druhá kniha Flower Essences for Animals (Květové esence pro zvířata) je zatím dostupná v angličtině a japonštině. Lila Devi momentálně připravuje k vydání sérii pohádek pro děti.

Lila Devi s vyznamenáním ukončila bakalářské studium na University of Michigan, v oboru angličtina a psychologie, doplněné pedagogickým vzděláním. Před založením společnosti Spirit-in-Nature Essences učila angličtinu na střední škole, později vedla domov pro mentálně postižené ženy. Lila je studentkou Paramhansy Jóganandy a žije v Ananda World Brotherhood Village.