Fredmund Malik

Dr. Fredmund Malik patří k předním evropským odborníkům managementu budoucnosti. Jako poradce a učitel managementu pracoval v posledních třiceti letech s vedoucími pracovníky všech oborů. Byl jejich poradcem, učitelem a významně ovlivnil jejich činnost. Profesor ze St. Gallenu je ztělesněním vynikajícího spojení vědy a praxe. Již několik desítek let je úspěšným podnikatelem – je šéfem a majitelem úspěšného poradenského a vzdělávacího centra Malik Management Zentrum St. Gallen. Zaměstnává zhruba dvě stě lidí v St. Gallenu, Curychu, Londýně, Vídni, Šanghaji a Torontu.