Prof. Dr. Jörg Spitz

Prof. Dr. med. Jörg Spitz se narodil v roce 1943 v obci Schlangenbad u Wiesbadenu, je odborným lékařem v oblasti nukleární medicíny, výživového lékařství a preventivního lékařství, je členem představenstva „Evropské zdravotní sítě“, jakož i zakladatel „Společnosti pro lékařské informace a prevenci“. Po své habilitaci pracoval mimo jiné jako vedoucí lékař pro nukleární lékařství na Městské klinice ve Wiesbadenu a jako profesor nukleární medicíny na univerzitě v Mainzu. Několik posledních let se věnuje konceptům prevence a jejich uskutečnění v praxi a pořádá po celém Německu přednášky o celostní zdravotní prevenci.

Internetové fórum prof. Spitze: www.mankau-verlag.de/forum

Více o práci tohoto autora: www.mip-spitz.de