Larry Young, Ph.D.

Larry Young, Ph.D., je ředitelem Center for Translation Social Neuroscience (Centra translační sociální neurovědy), profesorem psychiatrie na lékařské fakultě univerzity Emory a vedoucím Division of Behavioral Neuroscience and Psychiatric Disorders (Divize behaviorální neurovědy a psychiatrických poruch) v Yerkesově národním centru pro výzkum primátů. Žije v Atlantě.