MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.

Absolvent 1. lékařské fakulty UK obor všeobecné lékařství (2003) a mimořádného studia v rozsahu bakalářského stupně informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Doktorské studium oboru Hospodářská politika úspěšně ukončil na Národohospodářské fakultě VŠE v roce 2013. Je držitelem specializované způsobilosti v oborech Anestézie a resuscitace (2008) a Veřejné zdravotnictví (2010). Pracuje jako vedoucí lékař anesteziologického oddělení na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zároveň se věnuje výuce i vědecké práci v oboru elektronizace zdravotnictví, v této oblasti také poskytuje expertní konzultace. Je vyučujícím a garantem předmětu Nemocniční Informační Systémy na Fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT. Publikuje odborné články v českých i mezinárodních vědeckých časopisech.