PhDr. Jaroslava Kušnierová

Po ukončení studia psychologie na FF UP v Olomouci pracovala v oblasti přímé podpory projektů a aktivit zdravého životního stylu na školách olomouckého kraje. Absolvovala postgraduální studium na IPVZ v Praze pro zdravotnické pracovníky Center podpory zdraví na pozici psychologa platného v poradně HIV (KHS Olomouc). Pro Institut dalšího vzdělávání pedagogů (NIDV) v Olomouci lektorovala odborné semináře pro vyučující zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů na školách.