Powered by Smartsupp

PhDr. Jitka Janečková

Vystudovala obor Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze. Od roku 1996 až dosud pracuje jako archivářka v Archivu města Plzně. Dlouhodobě působí jako lektorka v oblasti spisové služby, věnuje se metodice i praktickým aspektům archivnictví a předarchivní péče, dále regionálním dějinám a edicím osobní korespondence. Pro širší odbornou i laickou veřejnost popularizuje různá témata, zejména v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji, příležitostně spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň a koná přednášky. Je členkou Sdružení historiků ČR – Historický klub 1872 a České archivní společnosti.