Mgr. Martin Seidler

Vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost a archivní inspektor, Zemský archiv v Opavě.