Ing. Iveta Matlovičová

Ing. Iveta Matlovičová, se věnuje personální a mzdové agendě od roku 2000. Je dlouholetou odbornicí na problematiku mzdového účetnictví v podnikatelské a veřejné oblasti. Vede odborné semináře mzdového účetnictví i v souvislosti s personální agendou. Jako metodik mezd a personalistiky se věnuje vývoji a legislativní podpoře mzdových informačních systémů. Pravidelně přispívá do odborných časopisů a na portály zaměřené na oblast lidských zdrojů, pracovního práva a mzdového účetnictví. Je autorkou odborných publikací Mzdy profesionálne a Dovolenka.