Powered by Smartsupp

Španělština - konverzace nejen pro střední a jazykové školy

Autor: PhDr. Štěpánka Rubešová

  • Kód produktu: 56754
  • Nakladatelství: Pavel Pařízek - P&P
  • Počet stran: 160
  • Vazba: brož., 16,5x23,5 cm
  • ISBN: 978-80-904465-1-9
  • Datum vydání: srpen 2011
  • Vaše cena s DPH: 181 Kč
ks
    V prodeji
Konverzace španělštiny je určena pro výuku konverzacenejen na středních a jazykových školách. Učebnice jekoncipována jako doplňkový materiál při systematickévýuce, velmi efektivně poslouží pro přípravu namaturitní zkoušku nebo jako výchozí materiál připřípravě vysokoškolských studentů různých oborů naobecnou zkoušku z cizího jazyka či výjezdu došpanělsky mluvící země v rámci stipendií. Studentům jeposkytována prakticky zaměřená učebnice, která mápřispět k rozšíření a shrnutí slovní zásoby na základětémat každodenního života. Slovní zásoba vychází zesoučasné mluvy převážně ve Španělsku.Cílem bylo zahrnout do slovní zásoby také výrazy, kterév jiných učebnicích španělštiny chybějí a přitom jsoupro pobyt ve španělsky mluvících zemích nezbytné. Učebnice obsahuje 15 lekcí nebolitématických jednotek. Každá lekce je rozdělena do sedmi částí, kde část A obsahuje slovnízásobu s českým překladem, část B tvoří rozhovor převážně v hovorové španělštině seslovníčkem pod textem, v části C je krátký text, který byl ponechán v originální formě apochází ze španělského tisku, časopisů, informačních brožurek nebo podobných materiálů.Texty se týkají probíraných konverzačních témat a mají za úkol inspirovat studenty kdiskuzím, promluvám a komunikaci. Otázky a úkoly, vztahující se k tématu celé dané lekce včásti D, jsou zaměřeny na procvičování mluveného projevu. Aktivity jsou formulovány tak,aby mohl student pracovat sám, ve dvojici či ve skupině. V části D se učitel či student můžeinspirovat pro další konverzační aktivity. Součástí oddílu D je také práce s fotografiemi. ČástE je věnována pochopení složitějšího textu a rozšíření slovní zásoby o specifické termínydané oblasti. Zde se předpokládá, že student bude pracovat se slovníkem, popřípadě využijerady vyučujícího. Stejně jako texty v části C, jsou texty v části E originální, pocházející zešpanělských zdrojů.Učebnice obsahuje také poslechové části F, ke kterým se vážou otázky pro pochopení aporozumění slyšeného textu.Každá lekce obsahuje originální fotografie ze španělsky mluvících zemí a seznamuje takstudenty s jejich s kulturou a životem.Na konci učebnice se nachází přepis nahrávek se správnými odpověďmi na otázky a úkoly zčásti F a slovníček použitých výrazů.

Chcete se na něco zeptat?