Powered by Smartsupp

Třetí země • obchod a služby • daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb se třetími zeměmi

Cíl: Problematika obchodu a služeb vůči třetím zemím. Tj. dovoz s důrazem na účtování přijatých daňových dokladů, navržení do vhodného celního režimu a metodika výpočtu celní hodnoty a základu pro výpočet DPH. Vývoz s důrazem na prokázání osvobození od DPH včetně naplnění povinností vývozu stanovené celními předpisy. Služby s důrazem na účtování vydaných a přijatých faktur a uplatnění DPH. Cizí měny.

Program semináře:

  • vývoz zboží • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 66 • stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození • e-vývoz, VDD, MRN – klíčové dokumenty pro prokazování vývozu, vývoz zboží přes elektronická rozhraní • neobvyklé obchodní modely a jejich řešení
  • dovoz zboží • odlišnosti u dovozu zboží plátcem a neplátcem s důrazem na osobu správce daně z dovozu a účtování u dovozce • stanovení přepravní podmínky a její vliv na celní hodnotu a základ DPH z dovozu • celní režimy v závislosti na typech smluv uzavíraných se subjekty ze třetích zemí • dovoz prostřednictvím elektronického rozhraní • účtování přijatých faktur za dovoz
  • poskytnuté služby do třetích zemí • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv • služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH • vykazování v přiznání k DPH a účtování služeb
  • přijaté služby ze třetích zemí • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň • uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení • dlouhodobé smlouvy – DPPD, účtování přijatých služeb ze třetích zemí, kurzy v účetnictví atd.
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 10. června 2024, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 21126
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat