Powered by Smartsupp

Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé • prezenčně i on-line

Určeno pro: začínající či mírně pokročilé účetní, specialisty nákupu i prodeje odpovědné za uzavírání smluvních vztahů se smluvními partnery a připravující podklady pro fakturaci

Účastníci semináře dostanou kromě materiálů publikaci Abeceda DPH (ANAG 2/2024) a vzorové číslo časopisu Účetní a daně. On-line připojeným bude zasláno poštou.

Cíl: uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou s důrazem na přenesení smluvních ustanovení do fakturace, řešení reklamací do opravných daňových dokladů včetně mimořádných situací /náhrada škody, smluvní pokuty atd./

Program semináře:

 • subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
 • základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • základní pojmy v DPH
 • dlouhodobý majetek v DPH
 • obchodní majetek v DPH
 • náležitosti daňových dokladů
 • povinnost přiznat daň z uskutečněného plnění
 • povinnost přiznat daň ze záloh
 • opravy základu daně, opravné daňové doklady /reklamace, smluvní pokuty a další smluvní instituty/
 • základ daně a jeho stanovení
 • oceňování pro účely DPH
 • uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • nárok na odpočet DPH
 • korekční mechanismy v DPH
 • režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od 1.7.2021
 • zahraniční zbožové transakce
 • zahraniční službové transakce
 • tuzemská přenesená daňová povinnost
 • přiznání k DPH
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. června 2024, 9.00 - 17.00
 • Variabilní symbol: 21147
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 090 Kč Objednat